kỹ thuật mới trong xây dựng

.

Ứng dụng công nghệ in 3d trong ngành xây dựng

Được biết, trong trung tâm thành phố Dubai sẽ xây dựng có một văn phòng in 3D. Một công nghệ mới hiện nay đang được phát triển là tạo các đối tượng 3D rắn từ những mô hình kĩ thuật số, được thiết kế bằng máy quét 3D hoặc CAD. Cụ thể, công nghệ mới