hạn chế rủi ro khi thuê mặt bằng

.

Kinh nghiệm giúp hạn chế rủi ro khi cho thuê mặt bằng giá rẻ

Trong hợp đồng thuê nhà, cần quy định giới hạn số lượng người thể ở trong căn nhà. Không nên ghi giá thuê bằng ngoại tệ, không nên ghi chung chung mục đích thuê và số người đến ở… nếu không chính bạn sẽ bị thiệt hại. Quy định mục đích sử dụng Hầu hết