quy hoạch của Tp.HCM

.

TP.HCM kiến nghị quy hoạch tổng thể hệ thống cảng cạn

Công suất của giai đoạn hiện tại khoảng 20 triệu tấn/năm, tăng trưởng bình quân 10%/năm. UBND Tp.HCM đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xây dựng cảng Long Bình (quận 9) với quy mô 50 ha để đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong tương lai. Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng